שלום ישראל !

מעתה אנחנו מקבלים תשלום במטבע המקומי שלך !

משלוח
ישראל
 • ישראל
 • יוון
 • ישראל
 • יוון
מטבע
₪ ש"ח
 • ₪ ש"ח
 • $ דולר של ארה"ב
 • ₪ ש"ח
 • $ דולר של ארה"ב
 • ₪ ש"ח
שפה
עברית
 • אנגלית
 • עברית
 • אנגלית
 • עברית
 • אנגלית
קבל חדשות ומבצעים

קבל חדשות, מבצעים ועדכונים על המוצרים הכי חמים.

התחברות משתמשים
שכחת סיסמה?
או
הירשם עכשיו

אופס!
הסיסמה אינה תואמת.
אנא נסה שוב.

נשלח!

הוראות לשחזור סיסמה
נשלחו לאימייל הבא
אימייל: avi@creato.co.il

התחבר
שחזור סיסמה
אנא הכנס/י את האימייל בשדה מתחת.
הירשם עכשיו

סליחה...
האימייל לא נמצא
במסד הנתונים...

שלום עומרי
&
תודה לך
על שבחרת
בנו.

התחל לקנות
הירשם
או

משתמש
קיים?

התחבר

אופס!
האימייל שהוזן
אינו תקין.

מרכז העזרה

תקנון מועדון לקוחות TIKVTIK

 

תקנון מועדון לקוחות תיק ותיק

 

 1. מועדון הלקוחות של רשת "תיק ותיק" מנוהל על ידי חברת טי.טי.אנד קיי תיקים בע"מ (להלן: "הנהלת המועדון").
 2. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של רשת "תיק ותיק" TIKVTIK (להלן : "המועדון" ) והינו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון והוא נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל המועדון. לקוח המצטרף למועדון מקבל בכך על עצמו את כללי  תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו, וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.

הצטרפות כחבר במועדון

3. כל אדם זכאי להצטרף למועדון. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד וללא חובת הנמקת הסירוב.

4.תשלום דמי חבר שנתיים בסך של 19.90 ₪ (להלן: " דמי חבר ") יתקבל במזומן או בכרטיס אשראי או בשיק בלבד.

5.כל אדם המחזיק כרטיס מועדון, הינו חבר מועדון, החל מיום קבלת הכרטיס ו/או הצטרפותו למועדון (לפי המוקדם מבין השניים), כל עוד מילא חבר המועדון את טופס ההצטרפות למועדון במלואו ופרטיו נקלטו במשרדי הנהלת המועדון (להלן: " החבר ").

6. האחריות למילוי טופס ההצטרפות ועדכון הפרטים הנכונים הינה של החבר ולא תישמע כל טענה    כלפי הנהלת המועדון בגין אי קבלת הטבות המועדון.

7.תוקף הזכאות להנחות והטבות בגין החברות במועדון הינו שנה מיום קבלת הכרטיס ו/או תשלום דמי החבר השנתיים במועדון (להלן: " תקופתהזכאות ") בכפוף לסעיפים  25,26,27,28.

8.דמי החברות יהיו ניתנים לשינוי על ידי הנהלת המועדון בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

9.בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור הלקוח בטופס ההצטרפות, ישמשו את הנהלת המועדון לצורך פנייה ללקוח בעת הצורך וכן לצורך תפעול שוטף של מועדון הלקוחות.

10.יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 , חתימה על טופס ההצטרפות מהווה

     הסכמה לקבלת חומר פרסומי מהנהלת המועדון ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים.

11.כמו כן, חבר שחתם על טופס ההצטרפות למועדון ייחשב כמי שהסכים שכל מידע הנאסף ונצבר בחנויות רשת "תיק ותיק" לגבי החבר בקשר עם רכישותיו בחנויות וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע יועבר להנהלת המועדון ויחשב לקניינה של הנהלת המועדון אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע רשום על פי חוק. המידע ישמש את הנהלת המועדון לקידום פעולותיה אשר כוללות שיתופי פעולה עם גופים אחרים באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב פגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שהנהלת המועדון תוכל לעשות  במידע זה שימוש שיווקי ו/או אחר לרבות שיתופי פעולה עם גופים אחרים וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור.

12.ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור רשאי לדרוש בכתב מהנהלת המועדון כי שמו והמידע  הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות הנהלת המועדון ו/או לא יימסר לאדם או לאנשים מסוימים. בנוסף רשאי החבר לדרוש בכתב מהנהלת המועדון להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון. הנהלת המועדון מתחייבת לטפל בדרישת הלקוח תוך 30 יום מיום קבלת הודעת החבר כאמור במשרדה.

הטבות

13. בעת ההצטרפות למועדון תוענק לחבר המועדון 10% הנחה מסכום הקנייה במעמד ההצטרפות מתנת הצטרפות ( להלן : "הטבת ההצטרפות" ).

14.החל מהקניה השנייה, כל קנייה שיבצע חבר המועדון באחת מחנויות הרשת בתקופת הזכאות, תזכה אותו בצבירה של 5% מסכום הקנייה בנקודות CASHBACK ( להלן : "הטבת הצבירה" ), בעבור הסכום אותו שילם החבר באחד מאמצעי התשלום הבאים : מזומן, שיק, אשראי.

14.1.מימוש הטבת הצבירה יתאפשר אך ורק לחבר מועדון שבמועד מימושה הינו בתקופת הזכאות וחברותו במועדון הלקוחות בתוקף. חבר מועדון שלא חידש את חברותו במועדון הלקוחות לא יהיה זכאי לממש את הטבת הצבירה ויתרת נקודותיו תימחק עם תום חברותו.

15.קנייה אחת שיבצע חבר המועדון באחת מחנויות הרשת בחודש בו חל יום הולדתו בתקופת הזכאות, תזכה אותו ב 30 ₪ מתנה שתינתן כהנחה מסכום הקנייה ( להלן : מתנת יום הולדת ). מתנת יום הולדת תינתן אך ורק לחבר מועדון שבמועד הקנייה הינו בתקופת הזכאות. חבר מועדון שלא חידש את חברותו במועדון הלקוחות לא יהיה זכאי לקבלת מתנת יום הולדת. לא יינתן עודף ו/או זיכוי בגין מימוש חלקי של מתנת יום ההולדת לרבות בעת ביצוע קניה בסכום הנמוך מסכום הטבת יום ההולדת ( 30 ₪ ).

16.ההטבות הינן אישיות אינן ניתנות להעברה, ניתנות למימוש ע"י חבר מועדון בלבד בתקופת הזכאות.

17.אמצעי התשלום המזכה בהטבות והנחות המועדון הינו מזומן, שיק או אשראי.

18.הנהלת המועדון רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים ברשת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ויובהר כי שיעור הנחה המצטבר המקסימאלי שיינתן לחבר מועדון לא יעלה על 50% מסכום הקנייה.

19.חברי המועדון יקבלו עדכונים מעת לעת על המבצעים השונים בחנויות הרשת ובמסגרת המועדון. העדכונים יועברו לחברים באמצעות מסרונים (SMS ), דואר אלקטרוני, הודעות קוליות-מוקלטות, דואר, במודעות בחנויות הרשת, בעיתונות או בכל אמצעי אחר.

20.חבר המועדון יוכל ליהנות מהטבות המועדון הניתנות ברשת "תיק ותיק" בהתאם לרשימת החנויות המפורטת להלן :

רשימת החנויות :

אשדוד

קניון הסיטי

קניון לב אשדוד

ביג פאשן אשדוד

אשקלון

קניון גירון

באר שבע

קניון הנגב עזריאלי

גרנד קניון עופר החדש

ערד

קניון ערד סנטר

רחובות

קניון עופר רחובות

נס ציונה

קניותר

רמלה

קניון עזריאלי החדש

ראשון לציון

קניון הזהב

בת ים

קניון בת ים

כפר סבא

קניון ערים

נתניה

קניון השרון נתניה 

   

השימוש בכרטיס

 21.כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה. עובד החנות יהיה רשאי לדרוש הצגת תעודה מזהה

כתנאי לשימוש בכרטיס המועדון וקבלת הטבות המועדון.

22.קבלת הנחה או כל הטבה אחרת במסגרת המועדון מותנית בהצגת כרטיס החבר בלבד.

23.הכרטיס מקנה הטבות בחנויות רשת "תיק ותיק" בלבד בהתאם לרשימת החנויות המפורטת לעיל.

24.למען הסר ספק, כרטיס החבר אינו משמש כרטיס חיוב כמשמעו בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו- 1986, ולא ניתן לשלם באמצעותו.

ביטול החברות

 

25.כל חבר יהיה רשאי לבטל את חברותו במועדון, בכפוף להודעה בכתב. מבלי לגרוע מן האמור, השבת דמי החבר במלואם תתאפשר אם ביטול החברות במועדון נעשה תוך 21 יום ממועד ההצטרפות ו/או החידוש, ובלבד שחבר המועדון לא עשה כל שימוש בכרטיס המועדון לקבלת הטבות בתקופה זו.

במידה ועשה שימוש כאמור, יקוזזו שיורי הטבות אלה מדמי החבר ששילם ויוחזר לחבר המועדון חלקם היחסי כל עוד לא עלה שווי חלקם היחסי של ההטבות שמימש על שווי דמי החבר ששילם.

26.במידה וביטל החבר את חברותו לאחר 21 יום מיום ההצטרפות ו/או החידוש, לא יהיה זכאי לקבל

את דמי החבר בחזרה.

27.הנהלת המועדון תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת

מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה חבר המועדון שימוש

שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון. בוטלה חברותו של חבר 

מועדון, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר להנהלת המועדון באופן מיידי.

סיום פעילות המועדון

30.הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתיקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת הנהלת המועדון תאפשר לחבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 90 יום מיום ההודעה.

שונות

31.לקוח שהחזיר מוצר שנקנה תוך מימוש הטבת מועדון, יקבל בכפוף למדיניות החזרת

המוצרים של הרשת, זיכוי על הסכום בעסקה שבוצע באמצעות מימוש ההטבה כאמור.

32.במקרה של אובדן או גניבה של כרטיס המועדון על החבר להודיע על כך להנהלת המועדון ללא דיחוי על ידי פנייה למוקד שירות הלקוחות או לאחד מסניפי הרשת. יובהר כי הנהלת המועדון אינה אחראית על ניצול הטבות המועדון לא על ידי חבר המועדון עד ל 3 ימי עבודה מיום קבלת הודעת החבר על אובדן ו/או גניבת הכרטיס.

עם קבלת הודעת הלקוח, תנפיק הנהלת המועדון לחבר כרטיס חלופי ללא תמורה. במידה וכבר הונפק לחבר כרטיס אחד, ישלם החבר על הנפקת הכרטיס הנוספת סכום של 20 ₪. הנהלת המועדון רשאית לשנות את עלות הנפקת הכרטיס/ואו את תנאי הנפקתו.

33.הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות מסוימות רק לחלק מחברי המועדון וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

34.ההנחות ו/או ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות יינתנו במקום ולא בנוסף לכל הטבה

      ו/או הנחה שניתנו או יינתנו ללקוחות הרשת.

35.הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון. על כל סעיפיו, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכאות להצטרף למועדון. תקופת החברות, הטבות להן זכאי החבר במועדון, החנויות המשתתפות וכיו"ב, הכול כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

36.כל חבר מועדון יהיה אחראי לעדכן את הנהלת המועדון בכל מקרה של שינוי כתובת או עדכון

      של פרטים רלוונטיים אחרים.

37.במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כשלהם

בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

38.לרשות חברי המועדון יעמוד מוקד שירות הלקוחות בטלפון 08-8681315/6.